همکاران

كاركنان پايگاه ميراث جهاني چغازنبيل و هفت‌تپه

 

مدير پايگاه: عاطفه رشنويي / کارشناس ارشد مرمت بناها و محوطه هاي تاريخي

کارشناسان همکار پايگاه : 18 نفـر

استادکاران: 3 نفـر

نگهبان‌ها: 15 نفـر

كارگرها و ساير: 13 نفـر

تاريخ شروع فعاليت پايگاه: 1377/11/15

 

اسامي كارشناسان  پايگاه ميراث جهاني چغازنبيل و هفت‌تپه

رديف نام و نام خانوادگي مشخصات تصوير
1 عاطفه رشنويي

کارشناس ارشد مرمت

مدير پايگاه

2 عليرضا جونواز

کارشناس شبكه‌هاي رايانه‌اي

معاون پايگاه

3 عبدالرحيم بناء

كارشناس زمين‌شناسي

مسئول کارگاه مرمت هفت تپه

4 احمد خنيفر

کارشناس معماري

مسئول کارگاه مرمت و حفاظت چغازنبيل

5 نجمه بستاني

کارشناس ارشد مرمت بنا

مسئول دفتر فني

6 سعيد نژادروحي

کارشناسي نرم‌افزار

مسئول بخش رايانه

7 عليرضا فرجي

كارشناس تاريخ

مسئول گنجينه

8 سهيلا ذکوي