«چغازنبیل» امروز ، چهارشنبه 2 فروردین 1402 به دلیل باران تعطیل است.

تاریخ انتشار: 2 فروردین 1402 تعداد بازدید: 174
این محوطه باستانی در امروز چهارشنبه مورخ دوم فروردین ماه 1402 به ‌دلیل شدت بارندگی و خیس بودن این محوطه و شرایط جوی به ‌منظور جلوگیری از آسیب رسیدن به بنا و گردشگران خبر داد.

میراث جهانی چغازنبیل ، دوم فروردین 1402 به دلیل باران تعطیل است مدیر پایگاه میراث‌جهانی چغازنبیل و هفت‌تپه از تعطیلی این محوطه باستانی در امروز چهارشنبه مورخ دوم فروردین ماه 1402 به ‌دلیل شدت بارندگی و خیس بودن این محوطه و شرایط جوی به ‌منظور جلوگیری از آسیب رسیدن به بنا و گردشگران خبر داد.