ساعت زمین

تاریخ انتشار: 6 فروردین 1401 تعداد بازدید: 287
امشب در تاریخ ۶ فروردین ۱۴۰۱ به احترام زمین چراغ‌های محوطه #میراث_جهانی #چغازنبیل ساعت ۲۰:۳۰ خاموش شد.

 🌍ساعت زمین 

امشب در تاریخ ۶ فروردین ۱۴۰۱ به احترام زمین چراغ‌های محوطه #میراث_جهانی #چغازنبیل ساعت ۲۰:۳۰ خاموش شد.

#ساعت_زمین یک رویداد جهانی سازماندهی شده توسط صندوق جهانی طبیعت است. خانواده‌ها و کسب و کار با خاموش کردن چراغ‌ها و سایر دستگاه‌های الکتریکی غیرضروری خود آن را یادآوری می‌کنند و هدف نخست از این اقدام این است که آگاهی درباره تغییرات آب و هوایی و نیاز به مصرف محتاطانه انرژی در جهان ابقا شود. هر سال مردم بسیاری در سرتاسر جهان این ساعت را پاس می دارند.

تغییرات اقلیمی را تغییر دهیم.🌍

 

#ساعت زمین #تغییرات اقلیمی #چغازنبیل #صرفه جویی #صندوق جهانی_طبیعت

#earth_hour #climate_change #change_climate_change #world_wide_fund_for_nature #earthhour #earthhour2022