.سرپرست یگان حفاظت میراث فرهنگی در پایگاه میراث جهانی چغازنبیل و هفت‌تپه معرفی شد.

تاریخ انتشار: 25 آبان 1400 تعداد بازدید: 459

به گزارش پایگاه میراث جهانی چغازنبیل و هفت‌تپه، صبح روز دوشنبه بیست و چهارم آبان 1400، سرپرست یگان حفاظت محوطۀ میراث جهانی چغازنبیل معرفی گردید.
عاطفه رشنوئی، مدیر پایگاه میراث جهانی چغازنبیل و هفت‌تپه با تائید این خبر افزود: ” محوطۀ میراث جهانی چغازنبیل، محوطۀ وسیعی است که حراست از آن نیازمند دقت و حساسیت بیشتری است. در سال گذشته حفاظت الکترونیک محوطه در دستور کار قرار گرفت تا ضریب امنیت و نگهداری از محوطه افزایش یابد. در سال جاری نیز استقرار یگان حفاظت، قدمی دیگر در راستای پاسداری از این محوطه منحصر فرد بود“.