روز جهانی راهنمایان گردشگری بر همه فعالان پرتلاش این حوزه گرامی باد.

تاریخ انتشار: 3 اسفند 1399 تعداد بازدید: 645

امید است که در آینده ای نزدیک دوباره شاهد حضور این عزیزان در محوطه های تاریخی کشور باشیم.