برگزاری دوره های آموزش صنایع دستی در روستاهای اطراف محوطه چغازنبیل

تاریخ انتشار: 15 دی 1399 تعداد بازدید: 865
مدیر پایگاه میراث جهانی چغازنبیل و هفت تپه از برگزاری دوره های آموزش صنایع دستی در روستاهای اطراف محوطه چغازنبیل خبر داد.

به گزارش روابط عمومی پایگاه میراث جهانی چغازنبیل و هفت تپه، دوره های آموزش صنایع دستی در روستاهای اطراف محوطه چغازنبیل با هدف توانمندسازی جوامع محلی آغاز شده است.
عاطفه رشنوئی، مدیر پایگاه میراث جهانی چغازنبیل و هفت تپه در بیان این خبر، اعلام کرد: در راستای فراهم ساختن فرصتهای آموزشی و ظرفیت سازی در سطوح مختلف نقش آفرینان در محوطه های میراث جهانی و برنامه های توانمندسازی روستاهای مجاور میراث جهانی چغازنبیل و هفت تپه، دوره آموزشی صنایع دستی با پیگیری و هماهنگی های پایگاه در حال برگزاری است.
رشنوئی با اشاره بر اهمیت آموزش زنان در برنامه های توانمندسازی تخصصی بیان کرد: ظرفیت سازی و ایجاد فرصت های آموزشی با رویکردهای مبتنی بر برابری جنسیتی و قومیتی با هدف حفاظت کارآمدتر از جمله اهداف و برنامه های سازمان میراث جهانی برای توسعه فرهنگی و اقتصادی بستر اجتماعی محوطه های میراث جهانی است. این کلاس های آموزشی نیز در راستای برنامه جامع پایگاه با هدف فرهنگ سازی، حفاظت پیشگیرانه، توانمندسازی جوامع محلی و کمک به اقتصاد محلی توام با تکیه بر هنرهای بومی مردمان منطقه است.


او افزود: این دوره آموزشی با همکاری و همراهی مردمان خونگرم در روستاهای خماط و ابوالقیفه در اطراف محوطه میراث جهانی چغازنبیل به صورت رایگان در حال برگزاری است. در این دوره، ایجاد فرصت آموزشی برای زنان به منظور ظرفیت سازی و رونق کسب و کارهای کوچک مقیاس همسو با گردشگری پایدار، مهم ترین هدف پایگاه است.
در پایان رشنوئی اظهار داشت: آموزش صنایع دستی و هنرهای دستی میتواند یکی از عوامل بسیار مهم برای توسعه پایدار و گسترش صنایع دستی و رشد اقتصادی مردم محلی و همسایگان میراث جهانی باشد. امید میرود با افزایش مهارت زنان روستایی و با همکاری نهادهای دیگر امکان توسعه این صنعت محلی فراهم شود.