داستان شهر افسانه ای دوراونتاش و زیگورات آن چغازنبیل (شبکه یک سیما)

تاریخ انتشار: 24 تیر 1399 تعداد بازدید: 1018
سه شنبه 24 تیر ساعت 24 ، شبکه یک سیما، کاری از مجید سروینی

داستان شهر افسانه ای دوراونتاش و زیگورات آن

زیگورات چغازنبیل

سه شنبه 24 تیر ساعت 24

وتکرار آن

جمعه 27 تیر ساعتت 23

دوشنبه 30 تیر ساعت 18

 

ازشبکه یک سیما،

کاری از مجید سروینی