چغازنبیل در برنامه ʾʾیازده هزار کیلومتر در خانه، بازدید از میراث جهانیʿʿ

تاریخ انتشار: 8 اردیبهشت 1399 تعداد بازدید: 1165
در برنامه ای مشترک میان وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و وزارت ارتباطات، محوطه های میراث جهانی به صورت برنامه زنده اینترنتی معرفی می شوند. این برنامه ها، به نام ʾʾ یازده هزار کیلومتر در خانه، بازدید از میراث جهانیʿʿ هر روز در ایام ماه مبارک رمضان به بازدید یک محوطه میراث جهانی خواهند رفت و در برنامه زنده یک ساعتی مهمان خانه ها خواهند بود. اولین قسمت از این برنامه، در روز دوشنبه هشتم اردیبهشت 1399 در محوطه جهانی چغازنبیل سپری خواهد شد.

در برنامه­ای مشترک میان وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و وزارت ارتباطات، محوطه­های میراث جهانی به صورت برنامه زنده اینترنتی معرفی می­شوند. این برنامه ها، به نام ʾʾ یازده هزار کیلومتر در خانه، بازدید از میراث جهانیʿʿ هر روز در ایام ماه مبارک رمضان به بازدید یک محوطه میراث جهانی خواهند رفت و در برنامه زنده یک ساعتی مهمان خانه­ ها خواهند بود. اولین قسمت از این برنامه، در روز دوشنبه هشتم اردیبهشت  1399 در محوطه جهانی چغازنبیل سپری خواهد شد.